03 616 2676    myynti@sporttiveikot.fi

 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen tietosuojaseloste 7.5.2020

1. Rekisterin pitäjä

Sporttiveikot Oy / Y-tunnus 0985261-3
Mierolantie 8, 13720 Parola

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Sporttiveikot Oy
Jarkko Olkinuora
Mierolantie 8, 13720 Parola 
jarkko.olkinuora@sporttiveikot.fi 
Puh. 040 550 4904

3. Rekisterin nimi

Sporttiveikot Oy:n osoite- ja rekisteritietokanta
 

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Sporttiveikot Oy käyttää asiakkaidensa henkilötietoja palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, laskutukseen, markkinointiin, analysointiin, tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Asiakkaan (yrityksen, yhteisön, seuran, yhdistyksen) yhteystiedot
  • Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot
  • Käyttötiedot (tilaus- ja laskutushistoria)
  • Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Sporttiveikot Oy:n omissa rekistereissä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään käyttäjältä asiakaskontaktin yhteydessä, palvelua käytettäessä sekä verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisterin tiedot ovat ainoastaan Sporttiveikot Oy:n.

Sporttiveikot voi kuitenkin esimerkiksi omassa sähköpostimarkkinoinnissaan ulkoistaa rekisteritietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, kuten Yhdysvalloissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen infrastruktuuri- ja it -palveluita tai muita palveluita. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään Sporttiveikot Oy:n yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

Manuaaliset rekisterit sijaitsevat Sporttiveikot Oy:n toimitiloissa. Tilat on suojattu hälytysjärjestelmillä.

Verkkosivujen asiakaskontakteihin liittyvä järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja noudattaen vaitiolovelvollisuutta. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. 

10. Käytämme verkkosivuillamme evästeitä

Evästeiden käytön ensisijaisena tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

11. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä itseään koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot ja halutessaan pyytää henkilötietojen poistamista rekisteristä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Sporttiveikot Oy, Mierolantie 8, 13720 Parola. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Tutustu aiempiin töihimme

Referenssigalleria

Kiinnostuitko? Lähetä viesti!

Yhteystiedot

 

Osoite

Sporttiveikot Oy
Vanajantie 7, 13110 Hämeenlinna

Yhteydenotto

Puh. 03 616 2676
myynti@sporttiveikot.fi

Aineiston toimitus

tuotanto@sporttiveikot.fi

 

© Sporttiveikot Oy | Tietosuojaseloste